NO| EN
Making your projects real
Hva er leasing?

Hva er leasing?

Leasing er en finansiering av maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom.

Med leasing frigjør virksomheten egenkapital ved å slippe kapitalkrevende investeringer. Du velger utstyr og leverandør, samt avtaler kjøpsbetingelser. Utstyret leveres først når leasingavtalen er inngått med SG Finans. Du har full bruksrett, mens SG Finans står som formell eier.

Hva kan leases?
I hovedsak kan alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives, leasingfinansieres.

Hvor lenge er en leasingperiode?
Leasingperioden er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva kunden ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Hvem kan lease?
Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor. Næringsdrivende må være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hva skjer etter endt leasingperiode?
Etter utløp av avtalt leasing-/leieperiode har du vanligvis følgende muligheter:

  • Fortsette leieforholdet med redusert leie
  • Anmode om å få kjøpe ut utstyret og overta eiendomsretten
  • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til SG Finans


Ta gjerne kontakt med et av våre 15 regionkontorer om du ønsker å vite mer.