NYHET!

Vi har lansert SPRING for småbedrifter.

Hva er factoring?

Factoring er en finansiell og administrativ tjeneste med høy finansieringsgrad på kundefordringene og outsourcing av fordringsadministrasjonen.

 • Gir inntil 90 % finansieringsgrad på kundefordringene.
 • Disponibel driftskreditt øker ved økende omsetning eller kundefordringer.
 • Mulig med inntil 50 % finansieringsgrad på bokført verdi på varelageret.
 • Mulig å finansiere bedriftens kundefordringer i fremmed valuta.

Fordringsadministrasjon

 • Oppfølging av kundefordringene
 • Føring og bearbeiding av kundereskontroen
 • Betalingsformidling
 • Automatisk tilgang til disponibelt beløp i factoringsystemet via vår samarbeidende bank. Du slipper å kontakte oss for å be om forskudd.
  • Bankens nettbankløsning kan benyttes til å betale regninger til virksomhetens leverandører
  • Trukket kreditt på driftskonto overføres til finanskonto i factoringsystemet
  • All renteberegning skjer i factoringsystemet
  • Lavere gjeld (du låner kun den kapitalen det er behov for)

 

Kontakt meg om factoring

Er du interessert i å få mer informasjon om factoring, eller du ønsker å bli kunde? Legg inn dine kontaktdetaljer her, så kontakter vi deg.

Factoringkalkulator

Vår factoringkalkulator gir deg en rask og enkel oversikt over likviditetseffekten for din bedrift

Blockfactoring

Blockfactoring anbefales til virksomheter med et finansieringsbehov som overstiger NOK 10 millioner.

 • Gir inntil 80 % finansieringsgrad på kundefordringene.
 • Bedriften fører selv kundereskontro og ivaretar selv innkrevingsfunksjonene mot kundene.

Eksportfactoring

Eksportfactoring fungerer som ordinær factoring og tilbys i de fleste land det er aktuelt å handle med.

 • Eksportfactoring Oppfølging og finansiering av kundefordringer utenfor Skandinavia.
 • Valutafactoring Oppfølging og finansiering av kundefordringer i fremmed valuta.
 • Kredittforsikring Kunder utenfor Skandinavia kredittforsikres for å muliggjøre salg i åpen regning og begrense tapsrisikoen til et minimum.

Hvordan bli kunde

Det å inngå en factoringavtale med SG Finans er en oversiktlig prosess for deg som ønsker å bli kunde. Nedenfor finner du et eksempel på en saksgang fra første kontakt til løpende samarbeid.

Forespørsel
Kontakt oss direkte eller via en av våre samarbeidende banker.
Vår lokale salgsrepresentant avtaler et møte, der vi gjennomgår behovet for finansiering og aktuelle produkter og tjenester, samt lønnsomheten og likviditetseffekten av en factoringavtale for din bedrift.
Møte hos deg
Kredittvurdering
Vi gjør en kredittvurdering og sender et tilbud etter innvilgelse som aksepteres med signatur, manuelt eller med BankID.
Din IT-leverandør tilpasser økonomisystemet til factoring, slik at det kan sende kunde- og fakturainformasjon til oss. De fleste kjente systemer er allerede tilrettelagt for SG Finans.
IT-tilpasning
Oppstart
Så snart fordringspantet er tinglyst med 1. prioritet, og din bedrift har fakturert kunden og sendt fakturainformasjon til oss, kan inntil 90 % av fakturabeløpet disponeres etter behov. Når kunden betaler oss på forfall, godskrives resterende andel din konto.
Dere sender oss fortløpende fakturainformasjon, og disponerer etter behov ønsket finansiering. Din faste kundekonsulent hos oss følger opp at kunden betaler på forfall. Dere har full oversikt og realtime kontroll på fordringsmassen via webFactoring (på web eller mobil).
Løpende samarbeid

Fordeler med factoring

Økt likviditet og redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging av fordringer og kunder.

Finansielle

 • Økt likviditet
 • Redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging av fordringer og kunder
 • Fleksibel driftskreditt som tilpasses vekst og/eller svingninger i omsetningen  
 • Reduserte rentekostnader og økte renteinntekter
 • Reduserte tap på krav

Eksportfactoring

 • Muliggjør salg i åpen regning
 • Meget begrenset tapsrisiko
 • Kredittforsikring i samarbeid med ledende forsikringsaktører
  • Dekker den risiko som alltid finnes ved salg nasjonalt og internasjonalt
  • Tilbys i de fleste land det er aktuelt å handle med

 

Administrative

 • Tilgang til vår spisskompetanse og kapasitet, med medarbeidere i alle landsdeler
 • Reduserte tap på fordringer
 • Reduserte kostnader på fakturaadministrasjon
 • Kredittovervåking / kredittvurdering
 • Betalingsformidling som en integrert del av factoringsystemet

  

 • Frigjøre interne ressurser for å benytte på virksomhetens hovedmål
 • Redusert effektiv kredittid
 • Økte forsinkelsesrenter
 • Økt kontroll med kontantstrømmen
 • Tilgang til webtjenesten webFactoring og webFactoringMobil

webFactoring

webFactoring er en nettbasert tjeneste for deg som er factoringkunde hos oss. Tjenesten gir deg tilgang til all informasjon vedrørende ditt factoringsamarbeid, og blir kontinuerlig oppdatert.

 • Kredittvurdering Kredittvurdering og løpende oppdatering av kunder via vårt samarbeid med kredittvurderingsselskapet Soliditet.
 • Kunderapporter Ta ut kunderapporter i ulike formater.
 • Din finansielle status Full kontroll og oversikt over din finansielle status i ulik valuta, samt status på dine kunder i sanntid.
 • Foredling og sammensetting Foredling og sammensetting av din kundereskontroinformasjon, ekstern kredittinformasjon og vår egen kundehistorikk.

webFactoringMobil

 • Samme påloggingsinformasjon som på fullverdig desktop-versjon
 • Oversikt over dine kunder med størst saldo (utestående fordringer)
 • Søke opp kunder fra din kundebase
 • Oversikt over ditt factoringengasjement, og kan enkelt gjøre oppslag på disponibelt beløp, utestående kundefordringer, forfalte poster, finanskonto og fremtidig utbetaling av forskudd
 • Sjekke status på dine kunder, med blant annet oversikt over kontoens saldo og forfalte poster
 • Oversikt over dine disponible midler, og kan legge inn en utbetaling av forskudd

 

Gå til webFactoringMobil
(forutsetter at du er på nettbrett eller mobil)