Code of Conduct

SG Finans AS er et finansieringsselskap med hovedkontor på Lysaker i Norge og med filialer i Sverige og Danmark. Selskapet har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet og vi er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. SG Finans inngår i SG Group.

Vi tilbyr finansiering til kunder, hovedsakelig i eget land, gjennom våre produkter som er leasing, factoring og lån. Vi tilbyr ikke finansiering til forbrukerkunder.

Selskapet følger lokalt lovverk og bransjenormer samt konsernets instrukser og policies. For mer informasjon om oss, se link:  www.societegenerale.com  - under «about us».

I dette ligger det også at SG Finans As også er underlagt og følger Foreign Corrupt Practices Act (USA) og UK Bribery Act 2010 (UK).

Fordi SG Finans AS er et finansieringsselskap som har myndighetenes konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, er vi underlagt strenge krav knyttet til «Code of Conduct» fra Finanstilsynet. Som en del av bankkonsernet Societe Generale er vi også underlagt gruppens strenge krav til «Code of Conduct». Det er i praksis ikke gjennomførbart at vi i tillegg skal benytte ressurser til å gjennomgå og sikre etterlevelse av ulike og spesielle «Code of Conduct» krav fra selskaper vi bistår i finansieringssammenheng.