Cookies

SG Finans benytter seg av cookies* på sine nettsider, for på den måten å kunne optimalisere nettsidene for sine brukere.

Med bakgrunn i den nye lovgivningen, ekomloven fra 1. juli 2013, er SG Finans pliktig til å gi brukere av våre nettsider informasjon om hvilke cookies vi benytter.

SG Finans benytter seg av cookies som har til hensikt å tilføre informasjon til våre analyseverktøy, for at vi på den måten kan se hvordan våre nettsider blir brukt. Eksempler på slik type informasjon er antall besøk og hvilke sider som blir besøkt. Dette er ikke personlig informasjon, kun tallbasert. I tillegg tilføres informasjon til vårt CMS-system (Content Management System), EPiSERVER, et verktøy vi benytter for å tilpasse innholdet på nettsiden.

* Cookies er små filer som lagres lokalt på brukerens harddisk. De lagrede filene gir ikke tilgang til personlig informasjon, men har til hensikt å huske hvordan du bruker nettsiden. Hensikten er å bedre tilpasse nettsiden til ditt bruk, og dermed spare deg tid, for eksempel tilby deg å huske brukernavn og passord. Cookies kan ikke benyttes til å kjøre programmer eller gi virus, de kan kun bli lest av en internett-server tilhørende domenet (f.eks. www.sgfinans.no) som lagret cookies på din datamaskin.

Ønsker du ikke cookies, må man gjøre de instillingene selv i sin nettleser. Om ikke cookies er slått av, vil det bli ansett som en bekreftelse på at cookies fra SG Finans er godtatt.

Personvern

SG Finans sin adgang til å behandle personopplysninger reguleres av blant annet Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger, og vi har derfor utarbeidet utfyllende personvernregler.

SG Finans sine personvernregler er et supplement til de øvrige avtalevilkår vi har inngått med våre kunder. Dette gjelder for alle nåværende og fremtidige tjenesteforhold.

Våre personvernregler kan leses her:
Personvernerklæring - SG Finans AS
Vanlige spørsmål og svar om GDPR

CEO GDPR Compliance Statement

Les mer om personopplysningsloven - lovdata.no