Enova støtte

SG Finans vil bidra til å finansiere prosjekter som tar i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Vi samarbeider derfor med Enova i enkeltsaker som kvalifiserer for støtte til å dekke deler av merkostnaden ved å velge utslippsfrie løsninger innen landtransport (lastebiler, gravemaskiner, hjullastere og dumpere) og elektrifisering av sjøtransport - både nybygg og retrofit.

100% av støtten tilfaller deg som kunde i form av redusert leasingbeløp og dermed lavere månedskostnader. Du aksepterer Enovas vilkår for støtte ved signering av leasing-kontrakten med oss.

Ny støtteordning for leasing av elektrisk varebil

Vurderer virksomheten din å kjøpe nye varebil? Ved å velge el-varebil kan dere nå få inntil 50 000 kroner i støtte fra Enova i klimarabatt. Velger du leasing som finansiering kommer støtten dere til gode i form av lavere leasingkostnader.

Enova gir støtte på inntil kr 50 000 for el-varebiler (basert på bilens motorytelse) og kr 5 000 for lader.

  • 50 000 kr Motorytelse (hk): >120 hk og maks effekt per halvtime (kW): >90 kW
  • 25 000 kr Motorytelse (hk): 80 - 120 hk og maks effekt per halvtime (kW): 60 - 90 kw
  • 15 000 kr Motorytelse (hk): < 80hk og maks effekt per halvtime (kW): <60 kW

Hvordan søke støtte

Husk å søke støtte før du bestiller bilen. Søknadsprossessen er automatisert og du får som regel svar i løpet av noen minutter

Søk om leasing
Når du leaser bilen kan du fortsatt få støtte fra Enova. SG Finans står som eier av bilen og støtten utbetales til oss når bilen er registrert i Kjøretøyregisteret. 100% av støtten tilfaller deg som kunde i form av redusert leasingbeløp og dermed lavere månedskostnader. Du aksepterer Enovas vilkår for støtte ved signering av leasing-kontrakten med oss.
Be bilforhandleren søke om støtte på vegne av SG Finans. Søknaden må godkjennes av Enova før bilen bestilles (det er ingen tilbakevirkende kraft.) Det går raskt å søke - søknadsbehandlingen er automatisk og man får svar tilnærmet umiddelbart. På denne måten allokerer vi støtte til bilen din med en gang og på riktig tidspunkt.
Søk om støtte
Bestill bil
For å få utbetalt støtten må bilen være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at SG Finans fikk innvilget støtte for din bil. Vi anbefaler at bilen bestilles så fort som mulig etter at Enova har innvilget støtten og at bilforhandleren bekrefter at bilen blir registrert innen fristen.
Vi registrerer deg som bilens bruker i Kjøretøysregisteret. Du kan selv søke støtte for laderen til den registrerte bilen, eller via oss
Søk om støtte til lader

Se pris og søk om leasing

Spørsmål til støtteordningen?

Vi hjelper deg gjerne om du har spørsmål vedrørende leasing og Enova støtte av elvarebil - eller andre prosjekter innen transport