Varsling

SG Finans har nulltoleranse for enhver form for bestikkelse eller korrupsjon. Dersom kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere avdekker forhold som faller inn under dette, ønsker vi som selskap å bli varslet om forholdet.

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem som varsler er uansett fortrolig informasjon. Varslerens ønske om fortrolighet skal alltid bli respektert og overholdt.

Alle varsler vil bli håndtert seriøst i samsvar med SG Finans’ regelverk for håndtering av varsler. 

Du kan enten henvende deg skriftlig til: SG Finans AS, Varslingsgruppen, Postboks 105, 1325 Lysaker, eller sende mail til: sgvarsling@sgfinans.no 

Det opplyses også om at SG Gruppen har et eget kontaktpunkt for varslingssaker som er følgende:

https://report.whistleb.com/en/societegenerale