Leasing

Leasing er en finansiering av alle typer maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor registrert i Foretaksregisteret. SG Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret.

Din virksomhet (kunden) disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva kunden ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Beregn pris og søk om leasing

Bruk skjema under for å beregne pris og søke om leasing. Du får raskt svar og søknaden er uforpliktende.

Våre kjerneområder

SG Finans tilbyr tilpassede finansieringsløsninger for et bredt spekter av maskiner, utstyr og kjøretøy til næringslivet innen alle bransjer og virksomhetsformer, samt offentlig sektor. Under er et lite utvalg fra våre kjerneområder.

 • Anlegg Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og knuseverk/bergverk.
 • Landbruk Traktorer, treskere og annet landbruksutstyr.
 • Transport/logistikk Lastebiler, varebiler, busser, gaffeltruck og containere.
 • IT/kontor Kopimaskiner, servere, programvare og medisinsk-teknisk utstyr.

Hvordan bli kunde

Det å inngå en leasingavtale med SG Finans er en enkel prosess for deg som ønsker å bli, eller allerede er, kunde. Nedenfor finner du eksempel på en saksgang ved inngåelse av en leasingavtale.

Forespørsel
Kontakt oss direkte eller la din leverandør kontakte oss med forespørsel om leasing.
Vi gjør en kredittvurdering og sender et tilbud etter innvilgelse som aksepteres med kundens signatur, manuelt eller med BankID.
Kredittvurdering og tilbud
Levering
Levering av utstyr skal kun skje etter at vi har mottatt aksepten (ref. Panteloven).
Utstyret sjekkes og godkjennes deretter av kunde, og SG Finans gjennomfører utbetalingen.
Godkjenning og utbetaling
Oppstart
Leasingavtalen startes, og det faktureres i henhold til avtalte betalingsterminer og øvrige betingelser. Du kan hele tiden følge med på dine leasingengasjement ved å logge inn på Kundeportalen fra hjemmesiden.

Fordeler med leasing

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering.

 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet. 
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforingelse.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Hvorfor velge SG Finans?

Vi er spesialister og markedsledene på utstyrsfinansiering med inngående kunnskap om utstyr og bransjer, som forsterkes via vår lokale tilstedeværelse og samarbeid med ledene leverandører.

Vi tilbyr rask og fleksibel kundebehandling til konkurransedyktige priser med gunstige forsikringsordninger. I tillegg har vi gode digitale løsninger som gir full oversikt over kundeengasjementet.

Leasing eller lån

De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansieringen er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor utsatt skatt ved å benytte leasing.

 • 700 000,- Investering
 • Utstyr
 • 20 % Avskrivningssats
 • 5 år Varighet

Etter 5 år

 • 0,- Leasing Utstyret nedskrevet
 • 327 680,- Lån Rest på saldoavskrivninger

Sammenligning mellom leasing og lån

 • Forskuttering av merverdiavgift
  Leasing Nei
  Lån Ja
 • Vanligvis krav til tilleggssikkerhet
  Leasing Nei
  Lån Ja
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
  Leasing Ja
  Lån Nei
 • Vanligvis krav til egenkapital
  Leasing Nei
  Lån Ja

Grønn leasing

Som et resultat av fortsatt godt samarbeid mellom SG Finans og den Europeiske Investeringsbanken (EIB) samt støtteordning fra Enova, har vi gleden av å tilby våre kunder fordelaktig finansiering når de tar grønne valg. Vi finansierer prosjekter i hjertet av skandinavisk økonomi, og vi er i en god posisjon til å gi veiledning og støtte til våre 50 000 kunder når de vil omstille seg til en grønnere framtid.

Forsikring

Her finner du våre kontaktpersoner ved skade, og forsikringsvilkår. Vilkårene som gjelder for deg avhenger av hvilke maskiner eller type utstyr som er leaset/leid gjennom SG Finans.

Fornyelsesbetingelser for kunder av SG Finans varsles med dette brev om gjeldende betingelser for forsikringsavtaler som fornyes fra og med 01.03.2020. Brevet kan leses i sin helhet her.