For nærmere informasjon om Societe Generale Groups resultater for 2017, henviser vi til vedlagte pressemelding på engelsk, samt til gruppens internettsider.

Pressemelding - Resultater Societe Generale Group 2017
Societe Generale Group - Investorsider