SG Finans sine resultater for første halvår 2017 er nå presentert.

Nøkkeltall for halvårsrapporten er:

Selskapets forvaltningskapital: MNOK 36 059 (MNOK 36 983 første halvår 2016)
Samlede inntekter: MNOK 761 (MNOK 647 første halvår 2016)
Resultat etter skatt: MNOK 352 (MNOK 241 første halvår 2016)

 

Hele rapporten kan lastes ned her:
Halvårsrapport 2017