Videre mener de som har besvart årets kundeundersøkelse for factoring at SG Finans har kompetente medarbeidere. Det bekrefter nok en gang at våre factoringkunder er meget tilfreds med sitt kundeforhold hos oss.

Høye forventninger, enda bedre erfaringer
Vi har fått et godt representativt utvalg av respondenter fra hele vår kundegruppe.

Tilbakemeldinger fra kundene våre viser at deres erfaringer rundt prosessen med tilbud- og avtaleinngåelsen, samt oppfølgingen underveis i avtaleperioden er høyere enn forventningene de hadde i forkant. Det viser at vi som leverandør klarer å innfri til tross for at forventingene var ganske høye i utgangspunktet.

Våre medarbeideres tilgjengelighet, kompetanse, evne til å gi raske tilbakemeldinger, og ikke minst vennlighet og god serviceinnstilling blir vektlagt som viktige og gode kvaliteter. Våre kunder opplever oss som en trygg og solid samarbeidspartner hvor det er enkelt å være kunde. Vi ser dessuten at vårt gode omdømme spilte en viktig rolle når våre kunder skulle velge leverandør av factoringtjenester.

Vi tar kunden på alvor
En kundeundersøkelse er svært verdifull for oss som leverandør, da det gir oss nyttig informasjon om hva kundene forventer av oss og hva vi kan gjøre bedre. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og vil ta i bruk nødvendige tiltak der vi ser at det er behov og der vi har fått innspill til forbedring.

Avslutningsvis kan vi nok en gang konkludere med at vi har svært tilfredse factoringkunder i Norge. Vi må likevel fortsette å lytte til kunden og drive god oppfølging.

Vi takker derfor alle sammen som har deltatt i kundeundersøkelsen for 2017.

Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker en gjennomgang av ditt kundeforhold kontakt oss på telefon 21 63 20 00 eller send en e-post til kundeservice@sgfinans.no.