Tilfredse kunder er lojale, men lojale kunder er ikke nødvendigvis tilfredse. Derfor er det av stor verdi for oss som leverandør av finansielle tjenester å kunne kartlegge hva våre kunder er tilfreds med, og hva de ønsker at vi forbedrer oss på. I kundetilfredshetsundersøkelsen for våre leasingkunder i Norge 2017, scorer vi høyt på både lojalitet og tilfredshet.

Årlig kundeundersøkelse
Hvert år sender vi ut en undersøkelse til alle våre leasing- og leiekunder i Norge, Sverige og Danmark. Formålet er å kartlegge hva våre kunder forventer og ønsker fra oss, og å kunne forbedre oss der vi ser at det er behov for det. I årets undersøkelse kommer det frem at våre norske kunder er svært tilfreds med tilbud- og avtaleinngåelsen. Det er viktig for oss å kunne etablere et godt forhold til kunden på et tidlig stadium slik at de føler seg ivaretatt og trygge på sin avgjørelse om valg av finansieringspartner.

SG Finans er enkle å forholde seg til
Den viktigste årsaken til at våre kunder velger SG Finans som leverandør er at de har fått oss anbefalt. Videre ser vi at gode betingelser, samt det at det er enkelt å forholde seg til oss, også er viktige faktorer til at SG Finans blir valgt som leverandør. Det er betryggende å få bekreftet at vi har et godt omdømme i markedet. Det er stor konkurranse og selv om vi er markedsleder gir det oss ingen grunn til å «hvile på lauvbærene». Kundene setter store krav til digitale og enkle prosesser. Da er det godt å få tilbakemelding på at vi skiller oss ut. En av våre kunder sier dette om oss: -Enkelt, raskt, ryddig og prismessig likt de store bankene, som i sin tur ikke har en brøkdel av deres handlekraft og effektivitet.

Vi tar kunden på alvor
En kundeundersøkelse gir oss svært nyttig informasjon om hva som forventes av oss, og det er rom for at alle som besvarer undersøkelsen kan komme med konkrete innspill og klager. Vi ønsker å ta kundene våre på alvor, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Vi vil derfor ta i bruk nødvendige tiltak der vi ser at det er behov for forbedring.

Avslutningsvis kan vi nok en gang konkludere med at vi har svært tilfredse leasingkunder i Norge. Vi må likevel fortsette å lytte til kunden og drive god oppfølging for å opprettholde dette.

Vi takker derfor alle sammen som har deltatt i kundeundersøkelsen for 2017. Har du tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker en gjennomgang av dine finansieringsbehov, kontakt oss på telefon 21 63 20 00 eller kontakt oss via sgfinans.no. Du kan også benytte vår leasingkalkulator for å søke om ny finansiering.