I mai 2018 publiserte Societe Generale sin første Integrated-rapport "Building tomorrow". Rapporten tar for seg Societe Generales langsiktige visjon og strategi, deres businessmodell og modell for verdiskapning.

Inspirert av retningslinjene i referansegrunnlaget publisert av International Integrated Reporting Council (IIRC), beskriver rapporten konsernets aktiviteter og resultater for regnskapsåret 2017, med sikte på å styrke dialog om våre forpliktelser med alle våre interessenter, i en proaktiv prosess av åpenhet og fremgang.

Les rapporten her