En lengre tørkeperiode i store deler av landet, har rammet flere gårdbrukere på en slik måte at det kan medføre en presset økonomisk situasjon. Som et lite tiltak for å avhjelpe situasjonen til dem av våre kunder i landbruksnæringen dette måtte gjelde, kan vi tilby i første omgang muligheten for å søke om avdragsfrihet i inntil 3 måneder uten tilsvarende forlengelse av leasingavtalen. Dette vil kunne lette den økonomiske situasjonen for en periode. Dersom dette er aktuelt for deg, ber vi om at du kontakter vårt regionkontor som dekker ditt distrikt på telefon 21 63 20 00