SG Finans hadde en liten nedgang i markedsandeler i 3. kvartal 2018 mot samme periode i 2017.

Innen produktet ordinær factoring har SG Finans en markedsandel på 36 % på omsetning, foran DNB med 30 % og Sparebank 1 med 21 %. 

Innen forretningsområdet equipment leasing har SG Finans en markedsandel på 26,9 %. Sparebank 1 innehar 16,3 % av markedet, foran DNB som har en andel på 15,7 %.

Markedsveksten for equipment leasing er i 3. kvartal ned med 1 % mot samme periode i 2017. Det er allikevel forventet en markedsvekst for leasing i 2018 dersom markedsdriverne anlegg, transport og landbruk fortsetter sin positive utvikling.