SG Finans avslutter 2017 med en god posisjon og er fortsatt markedsleder på både equipment leasing og ordinær factoring. 

Innen produktet ordinær factoring har SG Finans en markedsandel på 39 % på omsetning, foran DNB med 28 % og Sparebank 1 med 19 %. Markedet i siste kvartal av 2017 vokser med 24,4 % på utlån, sammenlignet med samme periode i 2016. 80 % av veksten er på Supply Chain Finance og Blockfactoring.

Innen forretningsområdet equipment leasing har SG Finans en markedsandel på 27,4 %. DNB innehar 17,4 % av markedet, foran Sparebank 1 som har en andel på 14 %.

Markedsveksten for equipment leasing i 2017 var på 5,8 % versus 2016. Dersom markedsdriverne anlegg, transport og landbruk fortsetter sin positive utvikling, forventes det en markedsvekst for leasing i 2018 på 0-5 %.