Nordic Investement Bank (NIB) og SG Finans med ny stor og viktig låneavtale.

NIB og SG Finans har hatt et samarbeid siden første låneavtale ble signert i 2013. SG Finans har nå nylig signert en ny lånefasilitet på 150 millioner euro! Denne har en løpetid på 5 år og skal gå til å finansiere utstyr til små og mellomstore bedrifter i Norge.

Prosjekter som skal finansieres i samarbeid med NIB, må kvalifiseres ut i fra NIB sine klare kriterier. Mulige finansieringsprosjekter vurderes ut fra perspektiver om bærekraftig vekst og miljø. Målsetningen er at prosjektene skal bidra til en forbedret ressurseffektivitet eller til utvikling av en konkurransedyktig lavkarbonøkonomi, samt generell miljøforbedring. Les mer om hva NIB gjør her.

Arktis og region nord – et satsningsområde for både Norge og SG Finans.

Regjeringen presenterte 21. april 2017 en ny arktisk strategi hvor det slås fast at Arktis er et av Norges mest prioriterte utenrikspolitiske områder.

«SG Finans har et strategisk fokus på Nord-Norge, hvor akvakultur, fiskeri og turisme er sentrale satsningsområder. Vi forventer god vekst innen alle disse markedene. Det er en høy prioritet å få etablert Nord-Norge som en av de mest teknologisk innovative og miljømessig bærekraftige regionene. SG Finans sitt samarbeid med NIB er et viktig bidrag til dette, og vi kan slik sies å ha en viktig rolle i å hjelpe norske myndigheter med å nå sine mål. Det er også flere større løpende og planlagte veibyggingsprogrammer som kommer til å øke behovet for finansiering. Vårt partnerskap med NIB styrker vår rolle i å støtte vekst, opprettelse av nye jobber og utvikling av små og mellomstore bedrifter i regionen. Nord-Norge vil derfor være et svært spennende område fremover og vi er trygge på at veksten vil være god», forteller direktør for region nord, Stig-Are Eriksen.

Stig-Are forteller videre at "Det er viktig å bygge gode relasjoner, og våre kunder setter pris på at vi besøker dem der de bor og jobber. Entreprenører i små og mellomstore bedrifter er interessert i ukompliserte løsninger, og leasing er enkelt. Vi gir våre kunder utstyret de trenger for å drive sine virksomheter. Jeg er meget positiv til at vi får et slikt mandat fra NIB. Dette gjøre oss bedre i stand til å finansiere utstyr til kunder i den arktiske regionen. En annen svært viktig side ved dette er at NIB bruker SG Finans som sin kanal for å nå ut til smb-segmentet, et segment de ellers ikke hadde kunnet nå via sine egne eksisterende kanaler. NIB har en strategisk målsetning om å låne ut til prosjekter og utstyr innen små- og mellomstore bedrifter, men de har ikke en organisasjon som er rigget for det. For NIB er derfor SG Finans en perfekt match».

Dette synet støttes også av Henrik Normann, administrerende direktør i NIB, som opplever samarbeidet med SG Finans som en svært effektiv måte å lette finansieringsbegrensninger som mange små bedrifter opplever. NIB ønsker å støtte de mange små og mellomstore bedriftene i den arktiske regionen, og samarbeidet med SG Finans gjør dette mulig på en effektiv og treffsikker måte.