SG Finans AS var det første leasingselskapet i Norge som kunne tilby en fullverdig digital løsning for e-signatur av leasing med BankID til bedriftsmarkedet.

Fra lanseringstidspunktet høsten 2014 frem til i dag har det vært en radikal økning i antall e-signerte avtaler, hvor det nå over en lengre tid har stabilisert seg på et nivå der over 90 % av alle våre leasingavtaler i direktemarkedet i Norge er e-signerte.

E-signatur fra SG Finans er raskt, enkelt og sikkert, og fjerner behov for fysisk oppmøte, forsendelser av dokumenter frem og tilbake, scanning og kopiering av legitimasjon, samt bevitnet identitet og signatur. Det gjør det også enklere for alle parter å etterleve lover som skal forhindre hvitvasking. Løsningen verifiserer også automatisk om de som signerer har signaturrettighet i bedriften.

Vår e-signaturløsning er svært godt likt av både kunder og samarbeidspartnere, og er et av flere gode eksempler på hvordan vi i praksis etterlever vårt mantra om å gjøre ting enkelt for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi i SG Finans vil også fremover jobbe videre for at vi fortsatt skal være det leasingselskapet som gjør det enklest å være kunde og samarbeidspartner.