SG Finans og European Investment Bank har undertegnet en avtale med en kredittlinje på NOK 1,73 milliarder (EUR 180 millioner) for små investeringer i Norge, 70 % av finansieringen er øremerket klimarelevante prosjekter med fokus på lavkarbon transportmetoder. Den første transaksjonen i prosjektet er avtalt med Norgesbuss for kjøp av 17 elektriske busser, en betydelig økning i bærekraftig transport og det grønne skiftet i Norge.

European Investment Bank (EIB) og SG Finans, som er en del av Societe Generale Equiment Finance, har undertegnet en avtale med en kredittlinje på NOK 1,73 milliarder (EUR 180 millioner) for å støtte lavkarbon transportmetoder og leasing av utstyr til små og mellomstore bedrifter (SMB-er), mellomstore børsnoterte bedrifter og offentlig og privat sektor i Norge. Som følge av klimaengasjementet til begge virksomhetene vil 70 % av lånet bli øremerket investeringer i klimavennlige transportprosjekter.

“Vi finansierer prosjekter i hjertet av skandinavisk økonomi, og vi er i en god posisjon til å gi veiledning og støtte til våre 50 000 kunder når de vil omstille seg til en grønnere framtid,” sier Hans Einar Herzog, Deputy CEO i SG Finans. “Det er en enorm oppgave å skulle finansiere overgangen til en lavkarbonøkonomi, og Societe Generale Group ønsker å støtte kundene sine i overgangen til morgendagens verden. Vi deler målene til EIB og er glade for å kunne inkludere dette viktige samarbeidet i vårt “bærekraftige finansieringstilbud”, som samler all vår ekspertise på miljø og samfunnsengasjement over hele spekteret av investerings- og finansieringsløsninger.

På et arrangement i Oslo i dag morges, Den europeiske miljøhovedstaden i 2019, undertegnet SG Finans den første transaksjonen i denne kredittlinjen med Norgesbuss AS. Dette selskapet jobber for å fremme e-mobilitet, og vil finansiere de 17 elektriske bussene de nylig har bestilt gjennom denne finansieringsavtalen. Disse elektriske bussene vil erstatte dieselkjøretøyer, og vil dermed påvirke både selskapets karbonavtrykk og luftkvaliteten i Oslo på en positiv måte.


Fv: Per Mange Trøim (SG Finans), Atle Rønning (Norgesbuss), Sandrine Croset (EIB), Hans Einar Herzog (SG Finans) and Thierry Béchet (EU Ambassadør til Norge) 

Visepresidenten i Den europeiske investeringsbanken, Andrew McDowell, kommenterte dette slik: “Det er en glede å se hvordan finansiering fra EIB hjelper Norgesbuss med omstillingen til bærekraftige lavkarbonmodeller for transport. Støtten vår til små og mellomstore bedrifter bidrar positivt både til miljøet og til den norske økonomien. EUs bank EIB setter pris på samarbeidet med SG Finans for å nå de ambisiøse klimamålene våre. Prosjekter som dette er viktige skritt på veien.”

Les full pressemelding.