Vi som driver med leasing er nødt til å tenke livssyklus for produktene vi finansierer, inklusive vedlikehold, kvalitet og bruktverdi – altså sirkulærøkonomi.

"Tradisjonelle leasing- og leieløsninger har i mange år gjort det enkelt for bedrifter å investere i beste tilgjengelige teknologi: nyere, mer effektivt og mindre ressurskrevende utstyr som oppfyller de høyeste miljøstandardene."

Les hele vårt innlegg i Dagens Næringsliv (31.10.2019)