SG Finans sin årsrapport for 2018 er klar.

Nøkkeltall fra årsrapporten:

Selskapets forvaltningskapital: MNOK 38 061 (MNOK 35 566 i 2017)
Samlede inntekter: MNOK 1 404 (MNOK 1 514 i 2017)
Resultat etter skatt: MNOK 738 (MNOK 853 i 2017)

Hele rapporten kan leses her