Når status for 2018 er gjort opp, er tallenes tale klare; SG Finans holder også i 2018 sin solide posisjon som markedsleder med den klart største markedsandelen innen henholdsvis equipment leasing og ordinær factoring, målt i finansiert volum.

Innen forretningsområdet equipment leasing har SG Finans med sin markedsandel på 26,6 % en klar posisjon som største aktør, godt foran nummer to, DNB Finans med 16 % og nummer tre, Sparebank 1 Gruppen, med en samlet andel på 15,3 %. Markedet innen equipment leasing totalt hadde en vekst på 7,9 % for 2018.

Innen produktet ordinær factoring (omsetning), ble fasiten at SG Finans endte opp med en markedsandel på 34 % mot DNB Finans på 30 % og Sparebank 1 Gruppen samlet på 23 %.

Markedsandeler er basert på tall fra Finansieringsselskapenes Forening, som baserer seg på innrapporterte tall fra foreningens medlemmer.