• SG Finans med EIB-kredittlinje på 150 millioner EUR for Danmark og Sverige. 
  • Minimum 70 % øremerket for små og mellomstore bedrifter, 10 % dedikeres utelukkende til klimavennlige investeringer.

The European Investment Bank (EIB) og SG Finans AS meddeler at de har undertegnet en avtale om en kredittlinje på 150 millioner EUR, som gjøres tilgjengelig og fordeles likt mellom Danmark og Sverige. 70 % av finansieringen øremerkes for SMB-er, men minimum 10 % vil i henhold til avtalen bli kanalisert til prosjekter og investeringer som støtter omstillingen til mer miljøvennlige energikilder i SMB-sektoren.

«Jeg mener vi kan betrakte dette lånet som et signal» uttaler EIBs Vice-President Alexander Stubb. «SMBer er ryggraden i den europeiske økonomien, men det faktum at vi har en del øremerket for klimarelevante prosjekter er et viktig signal. Sammen med kredittlinjen som ble signert i fjor, blir totalt EUR 50 millioner øremerket utelukkende til klimaprosjekter. Nå er det opp til den private sektor å ta utfordringen og utvikle prosjekter for en grønnere fremtid.»
«Omstillingen til null- og lavutslippsteknologi er imponerende rask i Skandinavia, og gjennom det fornyede samarbeidet med EIB, kan SG Finans ytterligere gi råd til og støtte våre 50.000 kunder i deres overgang til en grønnere fremtid,» sier Hans Einar Herzog, viseadministrerende direktør i SG Finans. «Omstillingen forutsetter en sterk innsatsvilje og bidrag fra alle involverte parter, og vi er veldig glade for å kunne bidra med finansiering av utstyr og investeringer som understøtter utviklingen frem mot en klimavennlig økonomi. Vi deler EIBs mål, og vi inkluderer dette viktige samarbeidet i vårt «finansieringstilbud med bærekraftig og positiv innvirkning», som innbefatter all vår miljø- og samfunnskompetanse på tvers av vårt totale utvalg av investerings- og finansieringsløsninger.»

Avtalen ble undertegnet i juni i år, og allokering av finansiering vil starte denne måneden. Denne avtalen er en oppfølger av kredittlinjen på 100 millioner euro som ble signert i 2018, som ble vellykket gjennomført med hensyn til å støtte kvalifiserte SMB-bedriftseiere i deres innsats med å redusere sine karbonavtrykk, så vel som SMB småskala biogass-anlegg.

Les hele pressemeldingen her.