For nærmere informasjon om Societe Generale Groups resultater for 3. kvartal 2018, henviser vi til vedlagte pressemelding på engelsk, samt til gruppens internettsider.

Pressemelding - Rapport 3. kvartal 2018 Societe Generale Group
Societe Generale Group - Investorsider