sunshine in the woods

SG Finans sin årsrapport for 2019 er klar.

Nøkkeltall fra årsrapporten:

Selskapets forvaltningskapital: MNOK 39 623 (MNOK 38 061 i 2018)
Samlede inntekter: MNOK 1 575 (MNOK 1 404 i 2018)
Resultat etter skatt: MNOK 900 (MNOK 738 i 2018)

Hele rapporten kan leses her.