Den 19. desember 2019 ble det offentliggjort at Nordea hadde kjøpt SG Finans av Societe Generale Group. Les pressemeldingen her.

Oppkjøpet har nå fått grønt lys fra myndighetene ved at Finanstilsynet i Norge og konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark har gitt sine godkjenninger. I løpet av fjerde kvartal blir SG Finans en del av Nordea Group. Selskapet vil da få det juridiske navnet Nordea Finance Equipment AS og markedsføres under varemerket Nordea Finance. Vi vil bli et selvstendig søsterselskap til dagens Nordea Finans inntil en eventuell fremtidig juridisk sammenslåing finner sted.

Hva betyr dette for deg som kunde eller samarbeidspartner? Målet er å ivareta så mye som mulig av de begge selskapene sine styrker for å kunne tilby en bredere produktportefølje og flere muligheter for deg. Som en del av Nordea vil vi bli en sterkere og mer komplett aktør. I tiden frem til sammenslåingen vil vi komme med mer konkret informasjon om hva dette vil bety for deg.

Frem til da er det «business as usual» i både SG Finans og Nordea Finans med de samme vilkår, forutsetninger og kontaktperson som du har i dag.

Dersom du skulle ha noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med din faste kontaktperson.