For tiende år på rad gjennomførte vi i juni en kundetilfredshets-undersøkelse blant våre Factoring-kunder i Norge. Årets resultater er meget høye og stiger på ni av ti områder sammenliknet med 2019. Det gleder oss å se resultatene, og vi vil fortsette å utvikle vår tjeneste basert på tilbakemeldingene vi fått for å bli en enda bedre finansieringspartner.

Hva er kundene mest fornøyd med

Det er forhold som er knyttet til kontakten kundene har med SG Finans som er våre største styrker. Kundene får oppklarende svar på sine spørsmål innen rimelig tid. Det oppleves som lett å komme i kontakt med noen som kan hjelpe dem. Våre medarbeidere oppfattes som meget vennlige og serviceinnstilte. Alt i alt har kundene en positiv opplevelse av sin kontakt med SG Finans.
Forbedringspotensialet er hovedsakelig knyttet til klageoppfølging og informasjon.

Hvorfor valgte de factoring fra SG Finans

De tre fremste grunnene for at factoring ble valgt var; raskere innbetaling av utestående fordringer, økt likviditet og reduksjon av arbeidsmengden på kunde- og fakturaoppfølging. De viktigste årsakene til å velge factoring fra SG Finans var omdømmet vårt, at vi tilbyr en fast kontaktperson og at det var anbefalt av en forretningsforbindelse.

Ønsker du mer informasjon om factoring og hvordan det kan fungere for din virksomhet – les her!