I tråd med gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene, har vi i SG Finans iverksatt nødvendige tiltak for å redusere spredningen av Corona-viruset/Covid-19.

I praksis betyr det at alle våre medarbeidere i utgangspunktet arbeider hjemmefra, inntil det igjen er forsvarlig å samle våre medarbeidere på våre kontorer. Selv om våre hjemmekontor-løsninger muliggjør tilnærmet normal drift, må man muligens regne med noe lengre behandlingstid ved enkelte henvendelser. Men - vi vil gjøre alt vi kan for å yte den samme gode service som tidligere.

Vi er fortsatt fullt ut tilgjengelig på telefon, e-post og Skype/Teams, så gjør som vanlig å ta kontakt med oss når du har behov for det.

Du kan enten kontakte din faste kontaktperson direkte, alternativt nå oss via vårt sentralbord på telefon 21 63 20 00, eller via våre kontaktfunksjoner på sgfinans.no. Husk at du også kan finne informasjon om ditt kundeforhold og benytte selvbetjeningsløsninger på Kundeportalen (leasing) eller webFactoring (factoring).

Vi sitter klare for å hjelpe deg.