SG Finans er kåret til Most Innovative Climate Impact SME Finance Scandinavia 2019 av Capital Finance International (CFI.co) Awards.

Utnevnelsen anerkjenner SG Finans sin rolle innen finanseringen av Skandinaviske små og mellomstore bedrifter (SMB) for å få økt regional næringsvekst og flere tiltak for klimaendringer.

CFI.co er lokalisert i London og publiserer rapporter om virksomheter, økonomi og finans. Hvert år oppsøker CFI.co enkeltpersoner og organisasjoner som bidrar betydelig til konvergens av økonomier og tilfører verdi for alle interessenter. Tildelingsprosessen er omfattende, med innledende nominasjoner basert på innspill fra lesere, abonnenter og bidragsytere, etterfulgt av en grundig vurdering av et dommerpanel. De nominerte blir invitert til et intervju for å gi dommerne ekstra informasjon under prosessen.

Ved overrekkelsen av prisen uttalte Hans Einar Herzog, viseadministrerende direktør i SG Finans: "Vi er stolte over at vår innsats for å støtte den grønne overgangen i Skandinavia anerkjennes av CFI.co. SG Finans har en ambisjon om å gi råd og bistå våre 50 000 SMB-kunder i deres overgang til en grønnere fremtid, ved å tilby finansieringsløsninger som støtter deres evne til både å opprettholde en bærekraftig vekst og investere i grønn teknologi og utstyr. I samarbeid med internasjonale finansinstitusjoner finansierer vi denne overgangen ved å tilrettelegge og akselerere finansieringen av mer klimavennlige løsninger. Vi observerer at kapitalforvaltere har en viktig rolle i å forberede og bidra til det betydelige skiftet som er nødvendig for å begrense klimaendringer og for å ha innvirkning på fremtidens miljø. I denne forbindelse stimulerer anerkjennelsen fra CFI, våre kunder og våre samarbeidspartnere ytterligere vår innsats for å innovere og bidra til finansiell effekt. "

Les mer!