• SG Finans stiller en EIB-kredittlinje på 90 millioner EUR til rådighet for prosjekter i Norge.
  • Minst 70% øremerket klimatiltaksprosjekter.

The European Investment Bank (EIB) og SG Finans meddeler at de har undertegnet en avtale om en kredittlinje på 90 millioner EUR for prosjekter i Norge. 70% av finansieringen er øremerket til klimatiltakssprosjekter, men avtalen forutsetter også at minimum 30% av den tilgjengelige finansieringen kanaliseres til prosjekter i SMB-sektoren. EIB-finansieringen gir kvalifiserte kunder rett til en redusert rente, spesielt relevant for virksomheter som er hardt rammet av koronakrisen.

«Siden coronavirus-pandemien nådde Europa, har EIB mobilisert for å gi en sterk og rask respons for å møte denne krisen. Parallelt med dette fortsetter EIBs langsiktige finansiering av viktige politiske mål, med et sterkt fokus på klimatiltak og miljømessig bærekraft,» sa EIB-visepresident Andrew McDowell. «For når trusselen rundt koronaviruset har avtatt, er det fortsatt en potensiell større fare: klimaendringer. Det økonomiske fallet fra den pågående krisen betyr at vi trenger å hjelpe bedrifter i hele Europa med alle tilgjengelige midler; gjøres det samtidig som vi har bærekraftige forretningsmodeller i tankene, vil det bety at dette virkelig kan bli en 'grønn utvinning' for Norge og Europa.»

«Vårt samarbeid med EIB er sentralt i ambisjonen om å lette kundenes overgang til klimavennlige løsninger,» understreket Hans Einar Herzog, viseadministrerende direktør i SG Finans. «Vi finansierer utstyr til mer enn 50.000 bedrifter i Norden, som nå møter mer utfordrende konjunktur etter koronaepidemien. Vi har iverksatt flere tiltak for å støtte våre kunder og samarbeidspartnere gjennom denne perioden, og med denne avtalen med EIB vil vi ytterligere styrke den viktige utviklingen av klimavennlige og bærekraftige prosjekter.»

Les hele pressemeldingen her