Om SG Finans

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring.

Selskapets produkter markedsføres under varemerkene Societe Generale Equipment Finance og Societe Generale Factoring. SG Finans AS er representert i Norge, Sverige og Danmark, hvorav den norske delen er den klart største.

Lokal forankring gjennom selskapets 21 kontorer i Norge (15), Sverige (4) og Danmark (2), gir korte beslutningsveier og nærhet til markedet. Våre dyktige og løsningsorienterte medarbeidere står på for at våre kunder og samarbeidspartnere skal være tilfredse.

Forretningsidé

SG Finans skal med lokalt nærvær og europeisk nettverk tilfredsstille nordisk nærlingslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester ved fleksible finansielle løsninger

Verdier

Relasjoner, lagånd, ansvarlighet, engasjement og innovasjon.

Visjon

Nordens foretrukne finansieringsselskap.

Video

Våre eiere

SG Finans AS er en del av Societe Generale Equipment Finance, Europas ledende selskap innen equipment leasing, et helheid selskap i det franske Societe Generale Group, som er et av Europas største finanskonsern. Societe Generale Group er representert i 66 land, med til sammen 145.000 medarbeidere som betjener gruppens 31 millioner kunder. Hovedkontoret er lokalisert i Paris.

Administrativ ledelse

Carsten Thorne
Administrerende direktør/CEO
Send e-post

Hans Einar Herzog
Viseadministrerende direktør/CFO
Send e-post

Pressekontakt

Bård Hauge
Markedsdirektør
Send e-post / +47 907 83 999 

1963
Elcon etableres
Elcon kjøpes opp av Gjensidige
1982
1995
Elcon Finans endrer navn til Gjensidige Bank
Navnet endres tilbake igjen til Elcon Finans, fortsatt som Gjensidige og deretter DNB som hovedeiere
2000
2001
Elcon oppretter virksomhet i Danmark
Elcon oppretter virksomhet i Sverige
2002
2005
ELCON Finans kjøpes opp av Santander Group og fisjoneres, hvor en del blir kjøpt opp av Societe Generale Group, og SG Finans AS blir etablert

Tall og fakta

 • 738,5 millioner Resultat 2018 i NOK

 • 38,3 milliarder Forvaltningskapital 2018 i NOK

 • 273 Antall ansatte Norge
 • 41 Antall ansatte Sverige
 • 44 Antall ansatte Danmark
 • 358 Antall ansatte Totalt

 • 26,6 % Markedsandel leasing Norge
 • 34,0 % Markedsandel factoring Norge

Etikk og samfunnsansvar

De etiske retningslinjer i SG Finans skal bidra til bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standarden som kreves av selskapet og alle som omfattes.

Videre forventer SG Finans at våre kunder, samarbeidende leverandører og øvrige kontraktspartnere etterlever en høy etisk standard, og overholder de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Følgende hovedprinsipper er nedfelt i våre etiske retningslinjer:

 • SG Finans skal kjennetegnes av høy etisk standard
 • Opptre med respekt og omtanke
 • Unngå interessekonflikter
 • Kommunikasjonen skal være åpen, sannferdig og tydelig
 • Selskapets utstyr og eiendeler skal i utgangspunktet benyttes til arbeidsrelaterte formål
 • Ha en ryddig økonomi
 • Vær varsom ved handel med aksjer og andre finansielle instrumenter
 • Ivareta taushetsplikten og habilitet
 • Ivareta varslingsplikten
 • Være bevisste om at overtredelse av de etiske retningslinjer kan få konsekvenser

Lov om hvitvasking

SG Finans har i henhold til Hvitvaskingsloven innført flere tiltak for å avdekke og forhindre hvitvasking.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Hvitvaskingsloven) har som formål å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Loven gjelder blant annet for alle banker og finansieringsselskaper i Norge herunder filialer av utenlandske foretak.

Begrepet hvitvasking brukes til å beskrive prosessene som benyttes når midler som har tilknytning til en straffbar handling, gjennom ulike transaksjoner, forvandles til midler som kan vises åpent. Formålet med hvitvasking er å få det til å se ut som om midlene er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse. I denne sammenhengen er straffbar handling å forstå som enhver straffbar handling, både forbrytelser og forseelser.

Finansiering av terrorisme er å støtte terrorisme økonomisk. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men også å samle inn, levere eller ta i mot penger eller andre midler som man vet skal finansiere terrorisme. Midlene som benyttes kan stamme fra kriminell virksomhet, men lovlig ervervede midler kan også benyttes; i disse tilfellene er det bruken av midlene som er ulovlig.

Informasjon om hvitvaskingstiltak i SG Finans

Jobb i SG Finans

Dyktige og motiverte medarbeidere er en viktig årsak til at SG Finans har opparbeidet seg posisjon som Norges ledende finansieringsselskap innen equipment leasing og factoring. Det vil det også være for fremtiden.

 • Utfordrende oppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En sterk og inkluderende selskapskultur basert på et godt forankret verdigrunnlag
 • Internt og ekstern opplæring
 • Gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsavtaler, aksjeordning og banktilbud
 • Tilfredse medarbeidere som er stolte over å jobbe i selskapet
 • God tilrettelegging for balanse mellom arbeid og fritid
 • Ferieboligordning i inn- og utland
 • Arrangering av sportslige og sosiale aktiviteter

Ledige stillinger

Stilling Avdeling Lokasjon Søknadsfrist

Ingen ledige stillinger

Gå til vår rekrutteringsdatabase